Psyykkinen valmennus

Monessa lajissa huipulla menestymisen arvioidaan olevan jopa 80% kiinni psyykkisistä ominaisuuksista (Weinberg & Gold 2011). Ihminen on hyvin kokonaisvaltainen, jossa mieli ja keho toimivat yhtenäisenä järjestelmänä. Mitä vaativampi tilanne tai mitä enemmän ympäristöstä tulee paineita, sitä enemmän korostuvat psyykkiset taidot ja itsetuntemus. Ihan samalla tavalla kuin pystymme kehittämään treenillä fyysisiä ominaisuuksiamme, pystymme myös kehittämään psyykkisiä ominaisuuksia, koska kaikki psyykkiset ominaisuudet mitä esimerkiksi tarvitset huippu suoritukseen, on opittavissa. Psyykkisen valmennuksen avulla opit mm. ymmärtämään oman mielesi toimintaa ja vaikuttamaan siihen. Opit ymmärtämään omaa keho-mielijärjestelmääsi ja sen säätelyä. Opit tunnistamaan omia voimavaroja ja kuinka ne voi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Opit huomaamaan oman potentiaalisi ja kuinka saavuttaa huippusuorituskykysi.

Lyhykäisyydessään psyykkinen valmennus tähtää ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja siihen, että yksilö tai joukkue saa koko potentiaalinsa mahdollisimman hyvin käyttöön.

Psyykkisellä valmennuksella voidaan kehittää myös psyykkisiä taitoja, joita ovat mm.

  • itsetuntemus
  • itseluottamus
  • motivaatio ja itsensä motivoimisen taidot
  • keskittymiskyky
  • tunteiden ja ajattelun sääteleminen
  • vireystila ja stressin säätely (mm. läsnäolotaito, rentoutumistaidot jne)
  • tavoitteiden asettamisen taito
  • kilpailemisen taito (mm. paineen sietokyky, epäonnistumisen nollaustaito, virheiden ja vastoinkäymisten käsittely ja hyödyntäminen, optimaalinen suoritus)