Psyykkisen valmennuksen palvelut


Urheilijoiden yksilövastaanotto

Psyykkinen valmennus lähtee aina liikkeelle asiakkaan nykytilanteen kartoituksesta, jossa tarkastellaan nykyistä elämäntilannetta, siihen vaikuttavia tekijöitä, voimavaroja, vahvuuksia, kehittämisenkohteita ja tavoitteita. Psyykkisen valmennuksen avulla asiakas tulee tietoiseksi mm. omista ajattelu- ja käyttäytymistavoista sekä tunteista ja sitä myötä oppii säätelemään niitä.

Teen jokaisesta psyykkisen valmennuksen tapaamiskerrasta kirjallisen yhteenvedon asiakkaille. Tapaamiseen voit tulla yksin, yhdessä valmentajan tai jonkun muun tukihenkilön kanssa. Työskentely voi tapahtua vastaanotolla tai urheilijan harjoituksissa/kilpailuissa.

* yksittäinen psyykkisen valmennuksen kerta (= tapaaminen livenä tai etänä) 80e (sis alv.24%)

* psyykkisen valmennuksen paketti 350e (sis. alv 24%)

(sis. 5 x tapaamisen livenä tai etänä. Ensimmäisellä kerralla on asiakkaaseen tutustuminen, tilanteen kartoittaminen ja suunnitelman tekeminen sekä tavoitteiden asettaminen yhteistyölle. Seuraavat kolme kertaa ovat tietyn teeman tai eri teemojen työstöä ja viimeinen kerta on seuranta/arviointi)

Joukkueen psyykkinen valmennus

Joukkue on täynnä erilaisia urheilijoita, joilla on erilaiset tarpeet, tunteet, ajattelutavat ja motivoitumisen keinot. Joukkueen ja valmennuksen tärkeimpiä tehtäviä on luoda ja sitouttaa urheilijat yhteisiin tavoitteisiin, ottaa jokainen pelaaja yksilönä huomioon ja kehittää sekä tukea urheilijoiden välistä vuorovaikutusta ja joukkuehenkeä. Ratkaisupeleissä psyykkinen puoli korostuu entisestään ja yleensä juuri psyykkinen vahvuus ratkaisee voittajat. Niinpä onkin tärkeää, että psyykkisiä taitoja on kehitetty ja harjoiteltu aktiivisesti läpi kauden ja tähän psyykkinen valmentaja voi antaa asiantuntemusta ja työkaluja sekä valmentajalle että urheilijoille.

Psyykkinen valmentaja voi olla osa valmennustiimiä, joka auttaa ja tukee valmentajia ja pelaajia kohti yhteisiä tavoitteita tuoden asiantuntemusta kokonaisvaltaiseen valmennukseen ja erityisesti psyykkisen puolen tukemiseen ja kehittämiseen. Psyykkisen valmennuksen tehtävänä on auttaa joukkuetta ja sen yksilöitä saamaan koko potentiaalinsa mahdollisimman hyvin käyttöön.

Koulutukset/ luennot

Parhaillaan psyykkinen valmennus on luonnollinen osa kokonaisvaltaista valmennusprosessia. Tämä vaatii erityisesti valmentajien tietotaidon lisäämistä psyykkisestä valmennuksesta ja psyykkisten taitojen kehittämisestä. Valmentajan tulee tietää mitä on psyykkinen valmennus ja kuinka sitä konkreettisesti toteutetaan osana jokapäiväistä valmennusta. Ihminen on hyvin kokonaisvaltainen, jossa mieli ja keho ovat tiiviissä yhteydessä. Tämä pitäisi ottaa huomioon myös valmennuksessa. Ihan samalla tavalla kuin kehitetään fyysisiä ominaisuuksia, myös psyykkisiä ominaisuuksia tulisi kehittää määrätietoisella harjoittelulla. Yleensä myös nämä psyykkiset ominaisuudet ratkaisevat voittajat. Mitä paremmin urheilija voi kokonaisvaltaisesti ja mitä parempi itsetuntemus hänellä on, sitä paremmin ja laadukkaammin hän pystyy harjoittelemaan, kehittymään ja suoriutumaan kilpailutilanteissa.

Koulutuksia, koulutuspäiviä tai luentoja voidaan pitää seuroille, valmentajille, vanhemmille, urheilijoille eri aihealueista sopimuksen mukaan! Ota yhteyttä!